MAGAZÍN

Rostlinná droga IBOGA: vzácná učitelka, která čistí energetické pole a rozpouští ego

Seriál ROSTLINNÉ DROGY

IBOGA

Iboga v malých dávkách stimuluje centrální nervový systém a ve velkých dávkách navozuje halucinace. Při rituálech s Ibogou, kdy je žádoucí fyzické zhroucení, dochází i k úmrtí. Přesto byla v roce 2000 Iboga vyhlášena národním pokladem.

Iboga (Tabernanthe iboga Baill.) je tropický keř používaný jako halucinogenní a stimulační droga a k léčení závislosti na opiátech.  V západní Africe je kůra z kořene žvýkána z rituálních důvodů.

Iboga je nízký keř dorůstající výšky dvou metrů, který roste výhradně v deštných tropech na území Gabunu a Konga. Psychotropní alkaloidy ibogainy jsou obsažené jen v nažloutlých kořenech tohoto keře. Seškrábaná kůra z kořenů se sní buď přímo, nebo se rozdrtí na prášek, také se pije její nálev. Kolem ibogy se vytvořil silný kult Bwiti, jehož nedílnou součástí je obřadní užívání ibogy.

Kult Bwiti

Při zasvěcení do Bwiti je Iboga požívána v masivních dávkách – 1-3 košíky kůry během 8-24 hodin. Při těchto rituálech někdy dochází i k úmrtí. Při iniciaci se iboga někdy kombinuje s rostlinami jako Alchornea floribunda a Elaeophorbia drupifera, jež v kombinaci s ibogou působí jako MAO inhibitory (skupina antidepresiv) , což může způsobit fyzické zhroucení, které je při rituálu žádoucí. V menších dávkách, 2-5 kávových lžiček rozemleté kůry, jsou užívány ve spojení s rituálními a kmenovými tanci, pořádanými většinou v noci.

Věří, že požití jim umožní kontakt se světem duchů a komunikaci s předky.

V ceremonii je důležitý osobní přístup k procesu a k této vzácné rostlině. Kontakt s Ibogou otevírá určitý druh posvátnosti a vnitřního rozhodnutí podstoupit změnu nebo ukončit závislost, což způsobí nastartování procesu a otevře vědomí k maximální spolupráci s vědomím této byliny. Postupným vstupem do transcendentálního stavu se otevírají smysly, vize a informace na různých úrovních osobního života i dimenzí. Kontakt s Ibogou dává prožitek, který přesahuje hranice lidské mysli. Léčí vztah k sobě, umožňuje nahlédnout do příčin nefunkčních vztahů, nízkého sebevědomí, zážitků z dětství, strachů, emocí nebo dalších směrů vašeho života. Otevírá kontakt s předky či rodiči a s tím, co v osobním životě žijeme a jak. Iboga je vzácnou učitelkou, která čistí energetické pole, rozpouští ego, uvolňuje zranění a různé jevy, které nabourávají psychiku a zdraví. Iboga se celkově spojuje s lidmi, kterým má v životě co dát.

Bwitisté byli objektem perzekuce ze strany katolických misionářů, jež proti tomuto náboženství vystupují dodnes. Léon M´ba, před svým nástupem do funkce prezidenta Gabonu roku 1960, bránil Bwiti a užívání ibogy u francouzských koloniálních soudů. 6. června 2000 Rada ministrů Republiky Gabon vyhlásila ibogu národním pokladem.

Účinky

Za kritickou dávku bývá považováno 300 miligramů usušené kůry, při kterých už se objevují nežádoucí příznaky jako nucení na zvracení a závratě. U pravidelných uživatelů se však tolerance zvyšuje a můžou snést i dávku 1 gramu. Iboga by se neměla kombinovat s jinými psychoaktivními drogami ani alkoholem a měla by být požívána nalačno.

V nižších dávkách má iboga stimulanční efekt a je užívána k udržení ostražitosti při lovu. Ve vyšších vyvolává vizuální halucinace, změnu vnímání času a pocit odosobnění. V ještě vyšších dávkách se objevují další smyslové halucinace a synestesie, a také proměnlivá nálada, například euforie, smutek či strach. Při předávkování se ztrácí schopnost pohybu, zhroucení, kóma či dokonce smrt. Přibližně polovina lidí po iboze popisuje stavy mdlob, ospalosti, nutkání ke zvracení a nechuť ke komunikaci. Účinky kořene rostliny jsou komplexnější než účinky čistého ibogainu a trvají okolo šesti hodin.

Ibogain

Mimo Afriku bývá výtažek z ibogy v podobě čistého ibogainu používán na léčbu závislosti na opiátech. Terapie může trvat několik dní a subjekt všeobecně ztrácí fyzickou závislost. Podle některých názorů by šlo ibogain využít i na léčení závislosti na alkoholu a nikotinu.

Při léčbě drogových závislostí je užíván perorálně v kapslích v objemu 10 – 20 mg/kg. Působí přibližně 6 hodin, přibližně polovina lidí zažívá po požití zmatenost, závratě a zvracení. Projevuje se také ospalost, nechuť ke komunikaci a citlivost na světlo a hluk. Stav intoxikovaného je podobný spánku, ale vědomí je zachováno a objevují se fantazijní obrazy v rychlém sledu. Ve vyšších dávkách se objevují halucinace, často doprovázené pocitem strachu. Ibogain bývá uživateli většinou dobře tolerován a nezpůsobuje psychické ani fyzické problémy. Návykovost nebyla zjištěna.

Malá část závislých se ke své droze ihned po ibogainu vrátí. Dokonce i ti se ale v průzkumech často vyjádřili, že zaznamenali pozitivní změny ve svém životě. Jsou si více vědomi voleb, které činí. Například si více uvědomují, že drogu užívat opravdu chtějí, a přijímají za to zodpovědnost. Díky tomu jsou pak schopni užívat rozumněji – například méně často a menší dávky.

Téměř všichni léčení, ať už je u nich výsledek jakýkoliv, pozorují po ibogainu pozitivní změny ve svém životě, zdraví a vztazích.

Průběh – aneb jak se teda budete cítit?

Ibogainový trip má několik fází. Nejdříve začnete prožívat intenzivní vize. Vaše podvědomí pracuje na plné obrátky a vám se jakoby před očima odehrává váš život. Sledujete ho jako film. Pokud jste dobře nastaveni, můžete s tím pracovat a hluboce prožívat svou osobnost, své nastavení, své fungování. Po požití velmi často lidé přicházejí na klíčové informace o svém životě. Pomáhá rozpoznat souvislosti a příčiny. Dokáže vám urovnat to, co jste si mysleli, že není vyřešitelné.

Pokud máte ve svém životě špatnou minulost, právě po požití se vám tyto okamžiky také zobrazí pomocí vize. Zážitek pak může být velmi nepříjemný, avšak vždy je pravdivý. Velmi pomáhá při srovnání si priorit a osobnosti.

Vždy se doporučuje užívání s psychoterapeutem.

Sdílením nás podpoříte: