FOTOSETY MAGAZÍN

MISHELL 05/2019: Holka od koní

Koně jsou čtyřnozí lichokopytníci využívající k nášlapu pouze jeden prst přeměněný v kopyto. Jedná se o přizpůsobení pastevnímu životu ve stepích a toto uspořádání končetin umožňuje velmi rychlý pohyb.

Jezdečtí koně váží od 300 do 700 kg v závislosti na plemenu. Tažní koně váží od 700 kilogramů do 1 tuny.

Největší kůň v historii byl pravděpodobně Shirský kůň jménem Sampson. Byl 220 cm vysoký a jeho vrcholná váha byla odhadnuta na 1500 kg. Současný nejmenší kůň na světě je Thumbelina, plně dospělý miniaturní kůň. Je 43 cm vysoká a váží 26 kg.

EVOLUCE KONĚ: Předci dnešního koně jsou zařazeni do období před 60 miliony let. Z prstů se mu vyvinula kopyta jako uzpůsobení k migraci. Kůň se vyvíjel v Severní Americe, odkud později přecházel přes tzv. pevninské mosty do oblastí dnešní Asie. Koně v Severní Americe vyhynuli zhruba v období před 11 až 13 tisíci lety. Znovu se sem vrátili až dlouho po své domestikaci v 16. století spolu s osadníky z Evropy;

proto bývají volně žijící koně v Americe považováni za zdivočelý, nikoli divoký nebo reintrodukovaný druh navzdory tomu, že se zde moderní koně vyvinuli a dlouhou dobu žili. Samotný rod Equus vznikl před asi 3,4–3,9 milliony let. Dobu ledovou přežili dva předkové koně – kůň Převalského, který díky péči zoologických zahrad přežívá dodnes a bývá označován nově spíše za sesterský taxon, a tarpan, který byl lidmi vyhuben. (zdroj: wiki)

MOgirl MISHELL / Photo Martin Kocich

Sdílením nás podpoříte: