MAGAZÍN

Festival m3 / Umění v prostoru 2021 je tady!

Letošní ročník Festival m3 / Umění v prostoru, jehož organizátorem je Studio Bubec ve spolupráci s GHMP a Uměním pro město začne 15. června vernisáží v ateliéru Bohumila Kafky na Praze 6 a bude pokračovat až do konce září. V průběhu celého festivalu je v plánu bohatý doprovodný program. Cílem akce je umisťování umění do veřejného prostoru a současně vyvolání diskuze na toto téma.

Ročník 2021 se koná na širokém území centrálních částí Prahy 6 a Prahy 7.

Tématem letošního festivalu je zkoumání možností uměleckého díla jako nástroje ozdravného procesu místa a komunity, metaforicky řečeno Terapie města. Uvědomujeme si, že město není neživou kulisou našich životů, ale jedním z jeho hlavních aktérů. Dynamický puls a názorový pohyb města se nás všech dotýká – někdy více, někdy méně. Jeho fyzické i psychické funkce bezprostředně ovlivňují míru naší individuální kondice. K naplnění našich terapeutických cílů je nutné hledání účinných uměleckých forem a nástrojů specifických pro veřejný prostor – veřejného jazyka umění. Ten může vstupovat do diskuse o městských starostech nejrůznějšími způsoby naladění: povzbuzením, zpochybněním, odhalením, inspirací, kritikou… Jeho projevy mohou být materiální předměty nebo sociální situace.

Pro realizaci festivalu m3 2021 bylo osloveno čtrnáct umělců nebo uměleckých kolektivů, kteří mají osobní vztah k vybrané lokalitě – dlouhodobě tu žijí a pracují.

Ke svému tvůrčímu úkolu tedy nepřistupují jen z pozice umělce, ale také jako občané – insideři znalí místních poměrů, s vnitřní motivací iniciovat zde pozitivní proměnu. Společně jsme se pokusili vyhledat v oblasti obou městských částí několik neuralgických bodů (míst a témat) na těle městského organismu a inspirovat aktivitu, která nevidí město jen z hlediska funkčního mechanismu, ale i jako prostředí radosti a překvapení.

Přesný program a přehled míst najdete na www.festivalm3.cz
Fotky z předchozích ročníků najdete na www.facebook.com/festivalm3

Sdílením nás podpoříte: