MAGAZÍN

SHEMALE, trans

Často používaný vtípek v různých sitcomech, že nikdy nevíš, co si domu přivedeš a zjistíš to až když jste nahý, je tady dosti výstižný. 

Shemale: složení slova pochází z she-male. Označovány jsou tak osoby v porno průmyslu. Jedná se trans ženy, které mají stále mužské genitálie, ale již ženské sekundární pohlavní znaky (poprsí) získané užíváním hormonů nebo chirurgickým zákrokem. Většina lidí v transgender komunitě vnímá označení shemale jako urážející a ponižující vůči jejich osobě. Trans žena, které se označí jako shemale tím dává jasně najevo, že obchoduje v oblasti sexu.
Označení shemale je stále používán některými psychology, kteří si tak škatulkují trans ženy, které nikdy nepodstoupily konečnou operaci genitálií.
Biologové toto označení také využívají pro označení zvířat, kdy samec vyznačuje samičí rysy nebo chování. Bioložka Joan Roughgarden odmítla použití tohoto termínu v literatuře o plazech s tím, že je ponižující a vypůjčen z pornoprůmyslu. Je nasnadě, když se tomuto označení brání uznávaní biologové v pojmenování plazů, zda je potřebné jej používat vůči trans osobám.
Pokud se podíváme do historie, tak na začátku 19.století bylo spojení she-male v literatuře jako nadávka. Ve svém díle ji použil např. Davy Crockett. Přes dvacátá léta hanila ženy. Obvykle feministky nebo intelektuálky. V polovině 19.století byla pod označením she-male zahrnuta většina lidí, kteří vybočovali z genderové linie, tudíž i lesbičky a gayové. Až do poloviny sedmdesátých let byl používán k popisu asertivní ženy – neoblíbená, nedůvěřivá žena, mrcha, děvka.
V roce 1979 Janice Raymondová použila termín ve své kontroverzní knize Transsexuální říše: Tvorba she-male. Raymondová, jako další feministky (např. Mary Daly) tvrdí, že she-man je útok mužů na ženskou identitu.
V roce 1990 Jennifer Anne Stevensová vydala knihu From Maleculine to Female and all points in between, kde svého muže v souvislosti she-man označila jako homosexuálního muže, který žije na 100% jako žena.
V Oxfordském slovníku je she-male psaný jako pasivní mužský homosexuál či transvestita.
Tudíž když se na to podíváme už z historie až do dnešní doby, tak označení she-male, shemale, je hanlivé označení. Jsou lepší označení transkomunity. I když se to někomu nemusí líbit, není přeci zapotřebí urážek či nazývat někoho tak, jak mu není příjemné.
Sdílením nás podpoříte: